Atatürk diyor ki :

"Söz konusu olan vatansa, gerisi teferruat."