Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Dünya Ya aşkını ya da tahtını feda etmek du­rumunda kalan İngiltere kralı , aşkını tercih et­miş ve tahtını bırakmıştır. VIII. Edward adıyla tahta çıkan Galler Prensi, Amerikalı dul bir kadın olan Wallis Warfield Simpson'la evleneceğini açıklayınca, kralla Anglikan kilisesi ve özellikle Muhafaza­kâr Stanley Baldwin hüküme­ti arasında bir bunalım mey­dana gelmişti.

Kral Edward, İngiliz geleneğinden kaynak­lanan bu bunalıma bir son vermek için tahtını terketmeye karar vermiş ve bu kararı­nı radyodan İngiliz halkına hi­taben yaptığı heyecanlı bir ko­nuşma ile açıklamıştır. Bu açıklamasında kral "Bana inanınız ki İngiltere kralı olmak gibi ağır sorumluluğu yüklen­mem ve görevlerimi lâyıkı ile yapabilmem, sevdiğim kadının des­teği olmadan müm­kün değildir..." demiştir. İstifa eden VIII. Edward'ın yerine ingiliz tahtına VI. Ge­orge çıkacaktır.

 

London Herald
VIII. Edward ve Mrs. Simpson London Herald gazetesi

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile