Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Dünya Alman anne-babalar Nazizm'i yeteri kadar işleyemezlerse çocukları ellerinden alınacak. Hit­ler, hiç kimsenin kendi kafa­sına göre çocuk yetiştiremeye-ceğini belirterek, "Çocukla­rınız doğar doğmaz bi­ze aittir " şeklinde konuş­tu. Hitler, her çocuğun sa­dece Nazi değerlerini öğrene­rek büyüyeceğini söyledi.

Çocuklarına Nazi ideolojisi­ni öğretmeyi reddeden Hristiyan bir pasifist aile mahke­meye çıkarıldı. Hâkim, "Irk ve milliyet esaslarına dayanan kanun, anne ve babaların çocukla­rını ülkenin ve devle­tin onlardan beklediği şekilde eğitmelerini öngörüyor" dedi. Hâkim, Hristiyan ailenin çocuklarını "devlet düşmanı olarak yetiştir­diklerine karar vererek, devle­tin vesayeti altına alınmalarını emretti.

Hitler, iktidarının ilk yıllarında kiliseyle sürtüşmekten kaçındı ve Temmuz 1933'te Vatikan'la, Katolik Gençlik Derneği'nin faaliyetlerini ga­rantiye alan bir antlaşma imza­ladı. Üç yıl sonra bu derneği kapatarak bütün Alman genç­liğinin, "Fizik, akıl ve ahlâk bakımından Nasyonal Sosyalist ru­huna göre" yetişmeleri ge­rektiğini emretti.