Atatürk diyor ki :

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Dünya Lond­ra'da "Hür Fransa" karargâhı­nı kuran General Charles de Gaulle, bugün bütün Fransız­lara hitabeden önemli bir bil­diri ve çağrı yayınlamıştır. Yurtsever birçok Fransız Kuzey Afrika'ya (Fransa'nın Kuzey Afrika'daki sömürge­lerine) ve İngiltere'ye kaçmıştı.

General Charles de Gaulle bu göçmen Fransızların önderli­ğini üzerine almış bulunuyor. Londra'daki karargâh ve teş­kilatına "Hür Fransa" adı­nı veren De Gaulle'ün Fran­sızlara çağrısı aynen şöyledir:

 "Bütün Fransızlara! Fransa bir çatışmayı kaybetti! Ama Fransa savaşı kay­betmedi! İş başında bulunan yöneti­ciler, paniğe kapılarak, şeref ve haysiyeti unutarak, teslim olmuş, ülkeyi köleliğe düşür­müş olabilirler. Ama, yine de hiçbir şey kaybedilmiş de­ğildir!

Hiçbir şey kaybedilmemiştir, çünkü bu savaş bir dünya savaşıdır. Hür dünyada mu­azzam kuvvetler henüz hare­kete geçmemiştir... Bir gün bu kuvvetler düş­manı ezecektir. O zafer gününde Fransa hazır bulunmalıdır. O zaman hürriyetine, yüce­liğine tekrar kavuşacaktır. Be­nim gayem, tek gayem budur.

İşte bunun için bütün Fransızları, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, harekette, feda­kârlıkta ve umutta, benimle birleşmeye çağırıyorum. Vatanımız yok olma tehli­kesiyle karşı karşıyadır. Hepi­miz onu kurtarmak için müfadele edelim."


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Ziyaretçi Sayısı

4665039
BugünBugün1793
DünDün1992
Bu HaftaBu Hafta13431
Bu AyBu Ay59586
Aktif Ziyaretçi 30