Atatürk diyor ki :

"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

 

Write comment (0 Comments)
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Dünya Mussolini tutuklan­dı, İtalya müttefiklerin şartlarıyla ateşkesi ka­bul etti.

10 TEMMUZ - General Alexander'in kumandasında­ki İngiliz-Amerikan kuvvetle­ri Sicilya'ya çıktılar.

19 TEMMUZ - Ameri­kan uçakları Roma'yı şiddet­le bombaladı.

26 TEMMUZ - Faşist Konseyi'nde azınlıkta kalan Mussolini, Krala istifasını ver­di. Kral, başbakanlığa Mareşal Badoglio'yu getirdi. Mussoli­ni kraliyet sarayından çıkar çıkmaz tutuklandı. Faşist Parti ve Faşist Kon­seyi derhal feshedildi. Dünya kamuoyunda bu olay Mihver diktatörleri için 'sonun başlangıcı' olarak yorum­lanmaktadır.

31 TEMMUZ - İtalyan Hükümeti Roma'yı müttefik bombardımanından korumak için "açık şehir" ilân etti fakat müttefikler bunu kabul etmiyor.

17 AĞUSTOS - Alman birlikleri Sicilya'yı tahliye etti.

03 EYLÜL - İngiliz birlik­leri Calabre'ye çıktı, İtalya'nın yeni Başbakanı Mareşal Ba­doglio ile müttefik orduları başkumandanı Eisenhower ateşkes antlaşmasını imzaladı­lar. Buna göre İtalya, Almanlar'ın bu ülkeden çıkarılması için müttefiklerle işbirliği yapa­caktır. Kara, deniz ve hava kuvvetlerini Almanlara destek olmaktan çekecek ve mütte­fikler safına geçecektir, İtalya diğer bazı ağır şartları da ka­bul etmiştir.

12 EYLÜL - İtalya'nın dağlık Abruzzes bölgesinde bir şatoya hapsedilen Mussolini, buradan Alman komandola­rı tarafından kaçırıldı ve Ku­zeyde, hâlâ Almanların işga­linde bulunan bölgeye gö­türüldü.

13 EKİM - İtalyan Hü­kümeti Almanya'ya savaş ilân etti. İngilizler bu tutumun, ateşkes antlaşmasında İtalya'­ya kabul ettirilen şartlarda bir değişikliğe sebep olamayaca­ğını ilân ettiler.

Comments powered by CComment

Ziyaretçi Sayısı

4008099
BugünBugün746
DünDün1648
Bu HaftaBu Hafta5075
Bu AyBu Ay55136
Tüm ZamanlarTüm Zamanlar4008099