Atatürk diyor ki :

""Ey yükselen yeni nesil; İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik; onu yükseltecek ve idame edecek sizlersiniz"

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Dünya

Yalta Konferansı  

Churchill (solda), Roosevelt (ortada) ve Stalin Yalta'da dünyanın geleceğini tayin eden çok önemli kararlar aldı.

 

Roosevelt, Churchill ve Stalin, Kırım'ın Yalta şehrinde bir araya gele­rek, galip devletlerin etki alan­larını belirlemiş, dünyanın ge­leceğini tayin eden çok önemli kararlar almışlardır.

Bu önemli zirve konferan­sında alınan kararların özeti şudur:

* Müttefikler Alman ordusu­nun tamamen imhasına ka­rarlıdırlar ve Almanya kayıtsız şartsız teslim oluncaya kadar savaşı sürdüreceklerdir.

* Almanya topraklan üç işgal bölgesine ayrılacaktır. Ameri­ka, İngiltere ve Rusya arasın­da paylaşılacak bu bölgelere daha sonra Fransa da katıla­cak ve sınırına yakın bir böl­geyi işgal edecektir. Berlin'de bu dört devleti temsil eden bir komisyon kurulacak, merke­zî kontrol bu komisyona veri­lecektir.

* Almanya silahsız, askersiz ve nazilerden tamamen arın­mış bir duruma getirilecektir. Savaş suçluları uluslararası bir divanda yargılanacaktır. Almanya, milletler topluluğun­da bir muhatap olarak ancak nazizm tamamen yok olduk­tan sonra yer alabilecektir.

* Barış ve huzurun süreklili­ğini sağlamak için, San Francisco'da uluslararası bir konfe­rans toplanacaktır. Bu konfe­ransın önümüzdeki Nisan ayı­nın 25'inde yapılması karar-laştırılmıştır. Konferansın or­ganizasyonu için, üç büyük devletten başka Çin ve Fran­sa da davet edileceklerdir.

* Kurtarılmış Avrupa'da, özellikle Almanya'nın eski müttefikleri olan ülkelerde, süratle yeni demokratik hükü­metler kurulacaktır. Müttefik­ler, geçici bir süre, ülkeleri en iyi temsil edecek hükümetle­rin kurulmasına yardımcı ola­caklardır.


* Polonya yeniden kurula­caktır. Bu ülkenin doğu sının Curzon'da bitecek, Curzon'un doğusu tamamen Rusya'ya bırakılacaktır. Böylece Rusya, Batıya iyice sokulmuş olacak­tır. Polonya'da yeni hükümet Rusya'nın denetiminde kuru­lacaktır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

En Son Yorumlar

Ziyaretçi Sayısı

2543363
BugünBugün1348
DünDün2035
Bu HaftaBu Hafta13000
Bu AyBu Ay39207
Tüm ZamanlarTüm Zamanlar2543363