Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

globe Müttefik kuvvetleri doğudan batıdan Almanya'nın merkezine girdikçe, toplama kamplarındaki korkunç manzaralarla karşılaşmaktadırlar. Bu kamplara doldurulan kadın erkek, genç İhtiyar milyonlarca insandan ölmeden kalanlar, kelimenin tam anlamı ile birer canlı ceset halindedirler.

Toplama Kampı

Kadın toplama kampı

Bu kamplarda, başta Yahudiler ve Çingeneler olmak üzere hemen hemen her milletten insan vardır. Almanlar işgal ettikleri ülkelerden nazi düşmanı olarak tutukladıkları yüzbinlerce insanı bu kamplara doldurmuş, onları en ağır işlerde çalıştırmış aç bırakmışlardır. Fransa’nın işgali sırasında tutuklanıp bu kamplara gönderilen 225,000 Fransız'dan, ancak 25 bin kadarı hayatta kalabilmiştir. kadın erkek, genç İhtiyar milyonlarca insandan ölmeden kalanlar, kelimenin tam anlamı ile birer canlı ceset halindedirler.