Atatürk diyor ki :

“Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yokur.”

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Dünya 1914'de DünyaÇarpışacak birliklerin silahlandırılması konusunda oldu­ğu gibi, 1914 yılının orduları, ör­gütlenme bakımından da çarpıcı ben­zerlikler gösteriyordu. Her tarafta, asıl gücü piyadelerden oluşan millî ordular kurma eğilimi vardı. 1916'da İngilte­re'de askerlik yoklaması kaldırıldı. Bu açıdan bakıldığında insan kaynağı önem­li bir unsurdu.

Zorunlu askerlik hizmeti "bu hizmetin süresi, savaş öncesi geri­limlere göre kademeli olarak uzatılmak­taydı" ilkesiyle düzenlenmiş olan milli ordular, yedekleri oluşturan taze kuv­vetlerin genel bir çağrıyla askere alın­ması sayesinde güçlendirilebilen, sürek­li ve sağlam bir örgütlenmeye sahipti. Ama uygulama Paris'ten Berlin'e farklı­lık gösteriyordu. Fransa'da yedek kuv­vetlerin kullanılması çok geçmeden bunların ne derece etkili oldukları konu­sunda soruları gündeme getirdi. Buna karşılık Alman kurmayları gerekli şekil­de eğitilmiş yedek birliklerini en baş­tan savaş düzenine sokmuştu. İngiliz ordusunun kendine özgü bir yapısı var­dı. Kraliyet Donanması, İngiltere'nin asıl gücüydü. Piyade sınıfı eğitim gör­müş, sayıca az gönüllüden oluşuyordu. Savaşa gönderilen ve Kaiser'in "aşağı­lık küçük ordu" olarak adlandırdığı bir­likte en fazla 300 000 kişi vardı. Çatış­malar patlak verdiği sırada küçük Belçi­ka ordusu yeniden örgütlenme aşamasındaydı. Buna ek olarak Krupp fabrika­larına sipariş edilen teçhizatın büyük bir kısmı gereğince çalışmıyordu.

Sahip olduğu insan kaynakları, Rus­ya'nın kontenjanının sadece üçte birini (450 000 kişi) harekete geçirmesine ola­nak verdi. Ayrıca Rusya, Japonya karşı­sında aldığı yenilgiden (1905) sonra or­dusunu yeniden örgütlemeye girişmiş­ti. Son olarak Avusturya-Macaristan kuvvetleri, iki başlı monarşinin yapısı­nı yansıtacak biçimde oluşturulmuştu. 100 askerden ortalama 44'ü Slav, 25'i Alman, 23'ü Macar, 7'si Rumen, 1'i de İtalyandı. Fakat rütbeli subayların dört­te üçü Almandı. Taze kuvvetlerin sefer­berliğe çağrılmasına yol açan savaşa ekonominin desteği ve katkısı da gittik­çe büyüyor, ordular sanayi sektörüne daha bağımlı hale geliyordu.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

GTranslate

trarzh-TWnlenfrdeelitptrues

Ziyaretçi Sayısı

3800388
BugünBugün485
DünDün2182
Bu HaftaBu Hafta2667
Bu AyBu Ay41773
Tüm ZamanlarTüm Zamanlar3800388