Atatürk diyor ki :

“Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar.”

Write comment (0 Comments)

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

sivastr bayrak Batılı galip devletlere karşı bağımsızlık savaşı vermeye hazırlanan Türkler, ikinci kongrelerini 4 Eylül 1919 günü Sivas'ta toplamışlardır. Bu kongrede Vilayet-i Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin adı, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" (Anadolu ve Rumeli Haklannı Savunma Cemiyeti) olarak değiştirilmiştir. Kongre başkanlığını Mustafa Kemal (Atatürk) yapmıştır.

 

11 Eylül'de sona eren bu kongrede şu kararlar alınmıştır:

1. Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı 30.10.1918 tarihindeki topraklar bölünmez bir bütündür.
2. Memleketi ve padişahlığı korumak için milli kuvvetleri etkili hale getirmek ve milli egemenliği hakim kılmak esastır.
3. Her türlü işgale, özellikle Rumlar ve Ermenilerin teşkili amacına yönelik hareketlere karşı birlikte savunma yapılacaktır.
4. Azınlıklar da vatandaştır. Onun için onlara siyasi ve sosyal düzeni bozacak imtiyazlar verilemez.
5. Osmanlı hükümeti baskı karşısında ülkenin bir bölümünü terketmeye kalkarsa, hilafetin ve milletin korunması, ülke bütünlüğünün savunulması için her türlü tedbir alınmıştır.
6. İstanbul'daki hükümet bağımsızlığı sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır.
7. Devletin bağımsızlığı ve bütünlüğü mahfuz kalmak şartıyla, topraklarımızı ele geçirmek istemeyen bir devletin ekonomik ve teknik yardımlarını memnuniyetle karşılarız. Hakça ve insanca yapılacak bir barışın bir an önce gerçekleşmesi, insanlığın kurtuluşu ve genel güven bakımından milli emellerimizdendir.
8. Hükümetin milli iradeye uyması zorunludur. Bu sebeple meclisin toplantıya çağrılması gerekir. Böylece millet ve ülkenin kaderi üzerinde alınacak kararların Meclis denetimine sunulması şarttır.
9. Gayesi milli kurtuluş olan bütün dernekler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" altında toplanmışlardır. Bu cemiyet her türlü particilik görüşünden arındırılmıştır.
10. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruluşlarını yönetmek için bir "Temsilciler Heyeti" seçilmiştir.

Comments powered by CComment

GTranslate

trarzh-TWnlenfrdeelitptrues

Ziyaretçi Sayısı

3988603
BugünBugün2081
DünDün1265
Bu HaftaBu Hafta2081
Bu AyBu Ay35640
Tüm ZamanlarTüm Zamanlar3988603