Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

tr bayrak Büyük Mil­let Meclisi'nin bugünkü oturu­munda Cumhurbaşkanı Ga­zi Mustafa Kemal Paşa'ya 'ATATÜRK' soyadı veril­mesi teklif edilmiş ve oybirli­ğiyle kabul edilen özel bir ka­nunla, Kemal Paşa'ya Atatürk soyadı verilmiştir.

Kemal Paşa'dan ilk defa 'Atatürk' diye bahseden, Türk Dil Kurumu Başkanı Saffet Arıkan'dır. Arıkan, 26 Eylül günü radyodan yaptığı bir konuşmada büyük önde­rimizden 'Atatürk' diye söz etmiş, bu ad sempati ile ve pek uygun olarak karşılanmış­tı. Bugünden sonra büyük önderimizden Atatürk diye bahsedeceğiz.

ataturk nufus cuzdani