Atatürk diyor ki :

"Dünyada her şey için medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir"

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

tr bayrak Kahire'de zirve görüşmesi yapan Roo­sevelt ve Churchill, Türkiye'­nin bir iki ay içinde savaşa gir­mesini istemek için, Cumhur­başkanımız İsmet İnönü'yü bu şehre davet etmişlerdir. İsmet İnönü, Zirve Konfe­ransında Türkiye'nin gıyabın­da alınan kararlar çerçevesin­de yapılacak herhangi bir gö­rüşmeye katılmayacağını bil­dirmiştir.

Kahire'de zirve görüşmesi yapan Roosevelt ve Churchill, cumhurbaşkanımız İnönü'yü de davet ettiler. Bunun üzerine Ro­osevelt, görüşmenin eşit dev­letler arasında serbest şekilde yapılacağına dair teminat ver­miş ve bundan sonra İnönü Kahire Konferansı'na katıl­mıştır.

Churchill, Türkiye'nin 1944 sonbaharında savaşa katılmasını istediklerini bildir­miş, bu gerçekleşmezse müt­tefiklerin Türkiye ile işbirliği umutlarını tamamen yitire­ceklerini söylemiştir. İnönü ise, prensip olarak savaşa gir­meye razı olacağını bildirmiş, ancak iki şartın mutlaka yeri­ne getirilmesinde ısrar etmiş­tir.

Bu şartlardan birincisi, "Türkiye'nin yalnızca bir pi­yon olarak kullanılmasını en­gelleyecek bir "ortak aske­ri plan"ın yapılmasıdır. Türkiye bu planı hazırlayan­lar arasında yer alacak ve Türkiye'nin onaylamadığı bir plan uygulanmayacaktır".

İkinci şart ise, "Türkiye'­nin de içinde bulun­duğu bölgenin siyasî geleceği hakkında ay­rıntılı bilgi verilmesi­dir". Ayrıca İnönü, yeterli miktarda silah, askerî araç ve gereç yardımının yapılmasın­da da ısrar etmiştir. Toplantı sonunda Roose­velt ve Churchill, bu şartları zorlanarak da olsa kabul etmiş ve bu yönde görüşmelerin devamı için yetkili heyetlere görev verilmesi kararlaştırıl­mıştır.

GTranslate

trarzh-TWnlenfrdeelitptrues

En Son Yorumlar

Ziyaretçi Sayısı

2022661
BugünBugün986
DünDün1349
Bu HaftaBu Hafta8725
Bu AyBu Ay22843
Tüm ZamanlarTüm Zamanlar2022661