Türkiye 1934

09 Şubat 1934 – Balkan Paktı

Türkiye, Yu­nanistan, Yugoslavya ve Ro­manya, bugün Atina’da “Bal­kan Paktı”nı imzalamışlardır.

Türkiye’nin Kurtuluş Sava­şından sonra Yunanistan’la anlaşması, diğer Balkan dev­letlerinin de Türkiye’nin telki­niyle Türkiye ve Yunanistan’­ın yanında yer almaya karar vermelerine sebep olmuştur. Bunun bir sebebi ise Faşist İtalya ve Nazi Almanyası’nın güçlenmeleri, doğuya ve özellikle Balkanlar’a göz dik­meleridir.

İlk Balkan Paktı 1930 yılında Türkiye, Yunanistan, Romanya , Arna­vutluk, Bulgaristan ve Yugoslavya ara­sında Atina’da imzalanmıştır. Konferans 1931’de İstanbul’da ve 1932’de Bükreş’te toplandı. 1933’te Sofya’da top­lanması gereken konferans , Bulgarların azınlık meselesi nedeniyle Roman­ya’dan Dobruca’yı, Yugoslavya’dan Makedonya’yı , Yunanistan’dan da de­nize çıkacak bir yer istemeleri yüzünden Sofya yerine, Selanik’te toplandı . Bütün bu olumsuz koşullara rağmen Bulgarlar , Selanik’teki konferansa katıldılarsa daha sonra Bulgaristan ve Arnavutluk konferanstan ihraç edilip Türkiye, Yunanistan, İsrail , Romanya ve Yugos­lavya arasında 9 Şubat 1934’t e yeni bir Balkan Paktı kuruldu.

20 Ekim-2 Kasım 1934 tarihleri arasında Ankara’da paktın hazırlanması sırasında, özellikle Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında çetin müzakereler cereyan etti. 1925 tarihli Türk-Sovyet Saldırmazlık Antlaşmasına ek 1929 tarihli Protokol uyarınca, Sovyetler Birliği’nin önceden onayının alınması gerekiyordu. Oysa Sovyetler Birliği, Balkan Paktı ile karşılıklı olarak garanti edilmesi öngörülen sınırların, üzerinde hak iddia ettiği Besarabya’yı kapsaması olasılığından rahatsızlık duyuyordu. Bu nedenle, paktın kapsamına, Balkan devletlerinin yalnız kendi aralarındaki sınırların girdiği belirtildiği gibi, Türkiye, Sovyetler Birliği için, pakta gizli bir sakınca ekledi. Dört devletin dışişleri bakanlarından oluşan; ortak siyaseti belirleyecek bir yönetim kurulu meydana getirildi ve başkanlığın her yıl dönüşümlü olması kararlaştırıldı. Ayrıca, İktisadî, malî ve ticari işlere bakacak bir de danışma kurulu oluşturuldu. 1936’da Belgrad, 1937’de Atina, 1938’de Ankara, 1939’da Bükreş ve en son 24 Şubat 1940’ta tekrar Belgrad’da toplandı. II.Dünya Savaşı’nın çıkması ve 1940 yılı yazında, Almanların Romanya’yı işgali üzerine antlaşma, uygulanamaz hâle gelip ortadan kalktı.

Balkan Paktı ile, bu devlet­lere ait Balkan sınırları karşı­lıklı olarak güvenlik altına alın­mıştır.

 

balkan pakti
Atatürk Balkan Paktı delegeleri ile Çankaya’da

Atatürk Balkan Paktı delegeleri ile Çankaya’da

Loading

Makale ne kadar kullanışlı?

Değerlendirmek için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama 0 / 5. Oy sayısı: 0

Şimdiye kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow by Email
YouTube
WhatsApp