Dünya 1945

13 Şubat 1945 – Yalta Konferansı’nda galip devletler dünyayı paylaştılar

Roosevelt, Churchill ve Stalin, Kırım’ın Yalta şehrinde bir araya gele­rek, galip devletlerin etki alan­larını belirlemiş, dünyanın ge­leceğini tayin eden çok önemli kararlar almışlardır.

Bu önemli zirve konferan­sında alınan kararların özeti şudur:

* Müttefikler Alman ordusu­nun tamamen imhasına ka­rarlıdırlar ve Almanya kayıtsız şartsız teslim oluncaya kadar savaşı sürdüreceklerdir.

* Almanya topraklan üç işgal bölgesine ayrılacaktır. Ameri­ka, İngiltere ve Rusya arasın­da paylaşılacak bu bölgelere daha sonra Fransa da katıla­cak ve sınırına yakın bir böl­geyi işgal edecektir. Berlin’de bu dört devleti temsil eden bir komisyon kurulacak, merke­zî kontrol bu komisyona veri­lecektir.

* Almanya silahsız, askersiz ve Nazilerden tamamen arın­mış bir duruma getirilecektir. Savaş suçluları uluslararası bir divanda yargılanacaktır. Almanya, milletler topluluğun­da bir muhatap olarak ancak Nazizm tamamen yok olduk­tan sonra yer alabilecektir.

* Barış ve huzurun süreklili­ğini sağlamak için, San Francisco’da uluslararası bir konfe­rans toplanacaktır. Bu konfe­ransın önümüzdeki Nisan ayı­nın 25’inde yapılması kararlaştırılmıştır. Konferansın or­ganizasyonu için, üç büyük devletten başka Çin ve Fran­sa da davet edileceklerdir.

* Kurtarılmış Avrupa’da, özellikle Almanya’nın eski müttefikleri olan ülkelerde, süratle yeni demokratik hükü­metler kurulacaktır. Müttefik­ler, geçici bir süre, ülkeleri en iyi temsil edecek hükümetle­rin kurulmasına yardımcı ola­caklardır.

* Polonya yeniden kurula­caktır. Bu ülkenin doğu sının Curzon’da bitecek, Curzon’un doğusu tamamen Rusya’ya bırakılacaktır. Böylece Rusya, Batıya iyice sokulmuş olacak­tır. Polonya’da yeni hükümet Rusya’nın denetiminde kuru­lacaktır.

Churchill (solda), Roosevelt (ortada) ve Stalin Yalta’da dünyanın geleceğini tayin eden çok önemli kararlar aldı.

 

Loading

Makale ne kadar kullanışlı?

Değerlendirmek için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama 0 / 5. Oy sayısı: 0

Şimdiye kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow by Email
YouTube
WhatsApp