1944 – Ruslar için zafer yılı

OCAK – Sovyet kuvvet­leri Leningrad’ı Alman kuşat­masından kurtardılar.

02 NİSAN – General Koniev’in kumandasındaki Sov­yet kuvvetlerinin 3 Şubat’ta başlattıkları hücum başarılı ol­muş ve Rus askerleri Roman­ya sınırına ulaşmışlardır.

09 MAYIS – General Tolbuhin kumandasındaki Rus ordusu Kırım ve Sivastopol’a girdi.

03 TEMMUZ – Sovyet ordusu 23 Haziran’da Beyaz Rusya’dan çok büyük kuvvet­lerle başlattığı hücumdan son­ra Minsk dolaylarına ulaştı.

10 TEMMUZ – Kızıl Or­du Finlandiya’ya girdi.

23 TEMMUZ – İleri ha­reketlerine devam eden Sov­yet kuvvetleri Polonya’da Brest-Litvosk’u zaptetti.

30 TEMMUZ – Sovyet orduları Riga körfezine ulaştı ve Baltık devletlerinin sınırla­rını aştı.

01 EYLÜL – Rus ordusu Basarabya’yı alınca Romanya ateşkes istedi ve empoze edi­len şartları kabul ederek Müt­tefikler safında yer aldığını ilân etti. Sovyet ordusu Bükreş’e girdi.

06 EYLÜL – Rus ordusu Bulgaristan’a girdi ve Bulgar hükümeti ateşkes istedi.

02 EKİM – Varşova, işgal­ci Alman kuvvetlerine karşı ayaklandı. Fakat Ruslardan yardım görmediği için başarı sağlayamadı. Bu ayaklanma 255.000 sivilin ölü­müne sebep oldu.

21 EKİM – Ruslar iki koldan ilerliyorlar. Bir kol Köningsberg ve Danzig’i, öteki kol Budapeşte’yi hedef seç­miş durumda. General Tolbuhin’in ku­mandasındaki Rus kuvvetle­ri dün Belgrad’ı işgal etti.

ARALIK – Rus orduları nihai darbeyi indirmek için Almanya’nın merkezine hü­cuma hazırlanıyorlar.

Loading

Makale ne kadar kullanışlı?

Değerlendirmek için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama 0 / 5. Oy sayısı: 0

Şimdiye kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow by Email
YouTube
WhatsApp