Türkiye 1923

30 Ekim 1923 – İlk Cumhuriyet hükümeti kuruldu

Cumhuriyet’in ilanından sonra bugün, ilk hükümeti İsmet Paşa kurmuş ve Meclisten güven oyu almıştır. Birinci icra vekilleri (Bakanlar Kurulu) şu vekillerden oluşmaktadır:

Başvekil….İsmet Pasa (İnönü)
Hariciye Vekili: İsmet Pasa (İnönü)
Şer’iye Vekili (Din işleri): Mustafa Fevzi Efendi (Saruhanlı)
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekili (Genel Kurmay): Müşir Fevzi Paşa (Çakmak)
Dahiliye Vekili: Ahmet Ferit Bey (Tek)
Maliye Vekili: Hasan Fehmi Bey (Ataç)
Müdafaa-i Milliye Vekili (Milli savunma): Kazım Paşa (Özalp)
İktisat Vekili: Hasan Bey (Saka)
Maarif Vekili: İsmail Safa Bey (Özler)
Nafia Vekili (Bayındırlık): Ahmed Muhtar Bey
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili (Sağlık ve Sosyal Yardım): Refik Bey (Saydam)
Mübadele, İmar ve İskan Vekili: Mustafa Necati Bey.

Loading

Makale ne kadar kullanışlı?

Değerlendirmek için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama 0 / 5. Oy sayısı: 0

Şimdiye kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow by Email
YouTube
WhatsApp