Atatürk diyor ki :

"Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar."

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Dünya Mussolini tutuklan­dı, İtalya müttefiklerin şartlarıyla ateşkesi ka­bul etti.

10 TEMMUZ - General Alexander'in kumandasında­ki İngiliz-Amerikan kuvvetle­ri Sicilya'ya çıktılar.

19 TEMMUZ - Ameri­kan uçakları Roma'yı şiddet­le bombaladı.

26 TEMMUZ - Faşist Konseyi'nde azınlıkta kalan Mussolini, Krala istifasını ver­di. Kral, başbakanlığa Mareşal Badoglio'yu getirdi. Mussoli­ni kraliyet sarayından çıkar çıkmaz tutuklandı. Faşist Parti ve Faşist Kon­seyi derhal feshedildi. Dünya kamuoyunda bu olay Mihver diktatörleri için 'sonun başlangıcı' olarak yorum­lanmaktadır.

31 TEMMUZ - İtalyan Hükümeti Roma'yı müttefik bombardımanından korumak için "açık şehir" ilân etti fakat müttefikler bunu kabul etmiyor.

17 AĞUSTOS - Alman birlikleri Sicilya'yı tahliye etti.

03 EYLÜL - İngiliz birlik­leri Calabre'ye çıktı, İtalya'nın yeni Başbakanı Mareşal Ba­doglio ile müttefik orduları başkumandanı Eisenhower ateşkes antlaşmasını imzaladı­lar. Buna göre İtalya, Almanlar'ın bu ülkeden çıkarılması için müttefiklerle işbirliği yapa­caktır. Kara, deniz ve hava kuvvetlerini Almanlara destek olmaktan çekecek ve mütte­fikler safına geçecektir, İtalya diğer bazı ağır şartları da ka­bul etmiştir.

12 EYLÜL - İtalya'nın dağlık Abruzzes bölgesinde bir şatoya hapsedilen Mussolini, buradan Alman komandola­rı tarafından kaçırıldı ve Ku­zeyde, hâlâ Almanların işga­linde bulunan bölgeye gö­türüldü.

13 EKİM - İtalyan Hü­kümeti Almanya'ya savaş ilân etti. İngilizler bu tutumun, ateşkes antlaşmasında İtalya'­ya kabul ettirilen şartlarda bir değişikliğe sebep olamayaca­ğını ilân ettiler.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Ziyaretçi Sayısı

4682376
BugünBugün2257
DünDün2340
Bu HaftaBu Hafta2257
Bu AyBu Ay13507
Aktif Ziyaretçi 37