Atatürk diyor ki :

"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Dünya Bild1941 yılında Moskova ya­kınlarına kadar ilerleyen, 1942'de duraklamaya başla­yan Alman orduları, bu yılın ilk günlerinden itibaren ağır kayıplar vererek çekilmeye başlamışlardır. Bu yılın başından beri Al­manlar aleyhine olan geliş­menin özeti şöyledir:

02 OCAK - Harabeye dö­nen Stalingrad'da kuşatılmış bulunan VI. Alman Ordusu ve iki Rumen tümeni, sekiz hafta süren direnişten sonra Ruslara teslim olmuştur. 200 bin kadar askeriyle teslim olan Mareşal Paulus'un ordusunda ölenlerin sayısı da 100 bin civarındadır.

22 OCAK - 1941 yazın­dan beri kuşatma altında bu­lunan Leningrad'da sivil halk çetin bir direniş göstermiş, so­nunda Rus birlikleri Alman çemberini yarmışlardır.

05 ŞUBAT - Rus kuvvet­leri Almanların elinde bulu­nan Don nehri üzerindeki Rostov'a girmek üzeredir.

18 MART - Harkof şeh­rinde ve dolaylarında çok kanlı çarpışmalar olmaktadır. Almanlar şehri tahliye etme­ye başlamıştır.

1943'de Doğu Cephesi05 TEMMUZ - Ruslar Kursk dolaylarında Alman hücumunu püskürtmüş ve karşı hücuma geçmişlerdir.

TEMMUZ/AĞUS­TOS - General De Gaulle'ün emriyle Fransız havacıların­dan oluşan bir filo Rus ku­mandanlarının emrinde Almanlara karşı savaşa katılmış ve bu havacıların üçte ikisi ölmüştür.

10 AĞUSTOS - Har­kof'un kuzeyinde saldırıya geçen Sovyet orduları batıya doğru ilerleyerek Bielograd ve Orel şehirlerini geri almış­lardı. Şimdi Dinyeper havzası­na doğru ilerlemektedirler.

23 ARALIK - Rus orduları bütün cephelerde iler­lemeye başlamış, Almanlar Smolensk, Kiev, Kafkasya ve Kırım'ı tahliye etmişlerdir.

Almanlarınkine göre ye­dekleri çok fazla olan ve Amerika'dan akıl almaz ölçü­de yardım gören Ruslar bu imkânlarını en çok ve en iyi şekilde Stalingrad'da kullan­mışlar ve böylece, savaşın gi­dişini kendi lehlerine çevir­mişlerdir. Stalingrad'ın düş­mesi halinde Rusların bir daha toparlanamayacakları bili­niyordu.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Ziyaretçi Sayısı

4682414
BugünBugün2295
DünDün2340
Bu HaftaBu Hafta2295
Bu AyBu Ay13545
Aktif Ziyaretçi 48