Atatürk diyor ki :

""Ey yükselen yeni nesil; İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik; onu yükseltecek ve idame edecek sizlersiniz"

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Dünya Sovyetler için zafer OCAK - Sovyet kuvvet­leri Leningrad'ı Alman kuşat­masından kurtardılar.

02 NİSAN - General Koniev'in kumandasındaki Sov­yet kuvvetlerinin 3 Şubat'ta başlattıkları hücum başarılı ol­muş ve Rus askerleri Roman­ya sınırına ulaşmışlardır.

09 MAYIS - General Tolbuhin kumandasındaki Rus ordusu Kırım ve Sivastopol'a girdi.

03 TEMMUZ - Sovyet ordusu 23 Haziran'da Beyaz Rusya'dan çok büyük kuvvet­lerle başlattığı hücumdan son­ra Minsk dolaylarına ulaştı.

10 TEMMUZ - Kızıl Or­du Finlandiya'ya girdi.

23 TEMMUZ - İleri ha­reketlerine devam eden Sov­yet kuvvetleri Polonya'da Brest-Litvosk'u zaptetti.

30 TEMMUZ - Sovyet orduları Riga körfezine ulaştı ve Baltık devletlerinin sınırla­rını aştı.

01 EYLÜL - Rus ordusu Basarabya'yı alınca Romanya ateşkes istedi ve empoze edi­len şartları kabul ederek Müt­tefikler safında yer aldığını ilân etti. Sovyet ordusu Bükreş'e girdi.

06 EYLÜL - Rus ordusu Bulgaristan'a girdi ve Bulgar hükümeti ateşkes istedi.

02 EKİM - Varşova, işgal­ci Alman kuvvetlerine karşı ayaklandı. Fakat Ruslardan yardım görmediği için başarı sağlayamadı. Bu ayaklanma 255.000 sivilin ölü­müne sebep oldu.

21 EKİM - Ruslar iki koldan ilerliyorlar. Bir kol Köningsberg ve Danzig'i, öteki kol Budapeşte'yi hedef seç­miş durumda. General Tolbuhin'in ku­mandasındaki Rus kuvvetle­ri dün Belgrad'ı işgal etti.

ARALIK - Rus orduları nihai darbeyi indirmek için Almanya'nın merkezine hü­cuma hazırlanıyorlar.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Ziyaretçi Sayısı

4682286
BugünBugün2167
DünDün2340
Bu HaftaBu Hafta2167
Bu AyBu Ay13417
Aktif Ziyaretçi 24