Sovyet Devrimi

Sovyet devrimi

1905 – Birinci Rus Devrimi – Çarlık rejimi çatırdıyor

XX. yy'ın başında, 1901'de meydana gelen kıtlık ve 1900-1903 sanayi krizi, topraksız köylülerle kent prole­taryasını...

1915/1916 – Rusya’da devrime adım adım

Rus İmparatorluğu'nun, merkezi impa­ratorluklara karşı İngiltere ve Fransa'nın yanında yer alarak, 1914 Ağustos'unda Birinci Dünya...

1917 – Çarlık rejiminin devrilmesi

16 Şubat 1917'de , Petrogradlı (1914'ten itibaren Sen-Petersburg'a verilen ad) yöneticiler karne uygulaması başlatmıştı. Şehre...

1917 – Sovyetler’de Toplumun Bolşevikleştirilmesi

General Kornilov'un başarısız darbe girişiminin daha sonralarında, Kerenskiy, "Kornilov'un darbesi olmasaydı, Lenin de ol­mazdı" diyecekti...

1917 – Sovyetlerde radikalleşmenin artışı

Geçici hükümet , ekonomik ve toplum­sal düzeni altüst etmeyi değil, yapısal re­formları gerçekleştirme görevini Kurucu...

Ekim 1917 – Sovyet Devrimi tamamlandı

Kendiliğinden ve umulmadık bir şekil­de gelişen Şubat Devrimi'nin tersine, Ekim günleri, duruma hâkim olmayan bir...

Lenin’in Uzaktan Mektupları ve Nisan Tezleri

Sovyet, savaşa devam edilip edilmeme­si sorunuyla ilgili olarak, 14 Mart 1917'de, ba­rışçı ütopyayla "devrimci savunmacılık"...

Rusya’da Bolşeviklerin iktidarına doğru

Barış konusunda başarısızlığa uğrayan hükümet, savaş konusunda da pek parlak durumda değildi. Birliklerin moralini yükseltmek...

Sovyet Devrimi Giriş

Sovyet Devrimi, XX. yüzyılın en önemli siyasi olaylarından biridir ve bu yüzyılın başında çok canlı...

Sovyet Devriminin İdeolojik etkileri

Birinci Dünya Savaşı boyunca kurulan ittifakları altüst eden Ekim Devrimi, Rusya'da Bolşevik partinin zaferini ilan...

Temmuz 1917 – Sovyetler’de başarısız darbe girişimi

Tıpkı, Nisan ayında olduğu gibi, savaş, 1917 sürecinin en kritik anı olan, 3 ve 4...

Loading

Follow by Email
YouTube
WhatsApp