10 Temmuz / 13 Ekim 1943 – Müttefik Orduları İtalya’da

Dünya Mussolini tutuklan­dı, İtalya müttefiklerin şartlarıyla ateşkesi ka­bul etti.

10 TEMMUZ – General Alexander’in kumandasında­ki İngiliz-Amerikan kuvvetle­ri Sicilya’ya çıktılar.

19 TEMMUZ – Ameri­kan uçakları Roma’yı şiddet­le bombaladı.

26 TEMMUZ – Faşist Konseyi’nde azınlıkta kalan Mussolini, Krala istifasını ver­di. Kral, başbakanlığa Mareşal Badoglio’yu getirdi. Mussoli­ni kraliyet sarayından çıkar çıkmaz tutuklandı. Faşist Parti ve Faşist Kon­seyi derhal feshedildi. Dünya kamuoyunda bu olay Mihver diktatörleri için ‘sonun başlangıcı’ olarak yorum­lanmaktadır.

Loading

Devam

28 Eylül 1937 – Hitler topraklarını genişletmek istiyor

Dünya Alman ve İtalyan diktatörleri bu akşam Berlin’de birlikte gövde göste­risi yaptılar. Geçen yılki olim­piyatların yapıldığı alanda yaklaşık 1 milyon Alman top­landı. Hitler ve Mussolini’nin üstünde duracakları kürsü kurulmadan önce bü­yük olimpiyat çanı çaldı ve projektörler çevreyi taradı. Hitler, kürsüden konuş­ması sırasında sık sık Alman­ya’nın daha çok toprağa ihtiya­cı olduğunu söyledi. Kendisi buna “yaşama sahası” anlamına gelen

Loading

Devam
Follow by Email
YouTube
WhatsApp