Sovyet Devrimi

KonularSovyet Devrimi

Sovyet Devriminin İdeolojik etkileri

Dünya Birinci Dünya Savaşı boyunca kurulan ittifakları altüst eden Ekim Devrimi, Rusya’da Bolşevik partinin zaferini ilan ederken, Batı’da da, işçi hareketi içinde Marksizm’in tanımladığı yeni dünya dü­zenine bir geçiş olarak karşılandı. Sosya­lizmin ilk vatanı olan Sovyet Rusya, dev­rimi Avrupa’nın diğer ülkelerine de yay­mayı ilke edindi.

Loading

Read More
KonularSovyet Devrimi

Ekim 1917 – Sovyet Devrimi tamamlandı

Dünya Kendiliğinden ve umulmadık bir şekil­de gelişen Şubat Devrimi’nin tersine, Ekim günleri, duruma hâkim olmayan bir hükümet ortamında, Bolşevikler tara­fından titizlikle hazırlanmıştı. Zor gün­ler, 22 Ekim’de Petrograd Garnizo­nu’nun, Petrograd Devrimci Askeri Ko­mitesi ile birleşmesiyle başladı. Bolşe­vikler, yeni kurulacak hükümeti tanıma yetkisinin yalnızca, 25 Ekim’de yapıla­cağı duyurulan İkinci Panrus Sovyetler Kongresi’nde (demokratik bir kurulda değil) olacağını ilan ettiler.

Loading

Read More
KonularSovyet Devrimi

1917 – Sovyetler’de Toplumun Bolşevikleştirilmesi

DünyaGeneral Kornilov’un başarısız darbe girişiminin daha sonralarında, Kerenskiy, “Kornilov’un darbesi olmasaydı, Lenin de ol­mazdı” diyecekti. Gerçekten, darbenin başarısız olması, siyasi durumu radikal bir şekilde altüst etmiş, Kornilov’u açık­ça destekleyen Kadetler, gözden düşmüş­tü. Temmuz günlerinden sonra, bütün si­yasi grupların tükenmiş gözüyle baktığı Bolşevizmin yükselişi, gizli kalmış iki olayı ortaya çıkartı: kitlelerin radikalleşmesi ve geleneksel kurumların iflası.

Loading

Read More
KonularSovyet Devrimi

Temmuz 1917 – Sovyetler’de başarısız darbe girişimi

Dünya Tıpkı, Nisan ayında olduğu gibi, savaş, 1917 sürecinin en kritik anı olan, 3 ve 4 Temmuz günlerinin de katalizörlüğünü yapmıştı. Almanların karşı saldırısı ve Kerenskiy‘nin Ukrayna Radası ile imzaladığı antlaşmadan hoşnut kalmayan Kadet De­mokrat Partili bakanların istifa haberi üze­rine, Bolşevikleri destekleyen ve cepheye gönderilmekten yüksünen birkaç Petrog­rad alayı, ayın 2’sinde bir ayaklanma dü­zenlemeyi kararlaştırmıştı.

Loading

Read More
KonularSovyet Devrimi

Rusya’da Bolşeviklerin iktidarına doğru

Dünya Barış konusunda başarısızlığa uğrayan hükümet, savaş konusunda da pek parlak durumda değildi. Birliklerin moralini yükseltmek umuduyla cepheyi dolaşan yeni Savaş Bakanı Aleksandr Kerenskiy’nin efsanevi hitabet yeteneğine rağ­men, İtilaf devletlerinin, sene başından beri beklediği büyük Rus taarruzu (18 Haziran 1917) ilk baştaki birkaç başarı­dan sonra, araç-gereç ve cephane yeter­sizliği nedeniyle hezimete uğramıştı.

Loading

Read More
Follow by Email
YouTube
WhatsApp