Dünya 1943

10 Temmuz / 13 Ekim 1943 – Müttefik Orduları İtalya’da

Mussolini tutuklan­dı, İtalya müttefiklerin şartlarıyla ateşkesi ka­bul etti.

10 TEMMUZ – General Alexander’in kumandasında­ki İngiliz-Amerikan kuvvetle­ri Sicilya’ya çıktılar.

19 TEMMUZ – Ameri­kan uçakları Roma’yı şiddet­le bombaladı.

26 TEMMUZ – Faşist Konseyi’nde azınlıkta kalan Mussolini, Krala istifasını ver­di. Kral, başbakanlığa Mareşal Badoglio’yu getirdi. Mussoli­ni kraliyet sarayından çıkar çıkmaz tutuklandı. Faşist Parti ve Faşist Kon­seyi derhal feshedildi. Dünya kamuoyunda bu olay Mihver diktatörleri için ‘sonun başlangıcı’ olarak yorum­lanmaktadır.

31 TEMMUZ – İtalyan Hükümeti Roma’yı müttefik bombardımanından korumak için “açık şehir” ilân etti fakat müttefikler bunu kabul etmiyor.

17 AĞUSTOS – Alman birlikleri Sicilya’yı tahliye etti.

03 EYLÜL – İngiliz birlik­leri Calabre’ye çıktı, İtalya’nın yeni Başbakanı Mareşal Ba­doglio ile müttefik orduları başkumandanı Eisenhower ateşkes antlaşmasını imzaladı­lar. Buna göre İtalya, Almanlar’ın bu ülkeden çıkarılması için müttefiklerle işbirliği yapa­caktır. Kara, deniz ve hava kuvvetlerini Almanlara destek olmaktan çekecek ve mütte­fikler safına geçecektir, İtalya diğer bazı ağır şartları da ka­bul etmiştir.

12 EYLÜL – İtalya’nın dağlık Abruzzes bölgesinde bir şatoya hapsedilen Mussolini, buradan Alman komandola­rı tarafından kaçırıldı ve Ku­zeyde, hâlâ Almanların işga­linde bulunan bölgeye gö­türüldü.

13 EKİM – İtalyan Hü­kümeti Almanya’ya savaş ilân etti. İngilizler bu tutumun, ateşkes antlaşmasında İtalya’­ya kabul ettirilen şartlarda bir değişikliğe sebep olamayaca­ğını ilân ettiler.

Loading

Makale ne kadar kullanışlı?

Değerlendirmek için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama 0 / 5. Oy sayısı: 0

Şimdiye kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow by Email
YouTube
WhatsApp