Dünya 1942

08-10 Kasım 1942 – Amerikan ordusu Kuzey Afrika’da

08 Kasım : Amerikan birlikleri, İngiliz hava ve deniz kuvvetlerinin desteğiyle, Ce­zayir’de Fransızların deneti­mindeki kıyılara çıkmaya baş­lamıştır. General Eisenhower’in kumandasındaki birlik­ler Seydı-Ferruh, Cezayir ve Oran’a; Fas’ta ise Kazablanka, Fedala ve Lyautey’e çıkmış bulunuyorlar.

Almanya’nın müttefiki durumunda bulu­nan Mareşal Petain Hü­kümeti ABD ile diplomatik ilişkilerini kesmiş ve Cezayir’­deki Fransız ordusu çıkarma yapan Amerikan birliklerine karşı direnişe geçmiştir.

09 Kasım : Almanlar Bizerte’ye paraşüt birliklerini in­dirmiş ve bir engelle karşılaş­mamışlardır.

10 Kasım : Mareşal Petain adına ama onun onayı olmadan hareket eden Fransız amirali c, Ei­senhower‘in yardımcısı Gene­ral Clark‘la, bütün Kuzey Af­rika’yı kapsayan bölgede bir ateşkes imzalanmasını kabul etmiştir. Bu arada Almanya’­da bir esir kampında iken bu­radan kaçarak Fransa’ya ge­len General Giraud da gizlice Afrika’ya geçmiş ve Amiral Darlan tarafından Fransa’nın Afrika’daki birliklerinin ku­mandanlığına tayin edilmiştir. Ateşkesten önce Amerika­lıları durdurmaya çalışan Fransızlar 3000 ölü vermiş, 21 savaş gemisiyle 135 uçak kaybetmişlerdir. Amerikalıla­rın ve İngilizlerin kaybı ise sa­dece 3000 ölüden ibarettir.

Loading

Makale ne kadar kullanışlı?

Değerlendirmek için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama 0 / 5. Oy sayısı: 0

Şimdiye kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Follow by Email
YouTube
WhatsApp